Woutertje Pieterse Prijs 2010

Carli Biessels heeft de Woutertje Pieterse Prijs 2010 gekregen voor ‘Juwelen van stras’. Naast een oorkonde ontving ze een bedrag van 15.000 euro. De prijs voor kinder- en jeugdboeken werd in 2010 voor de drieëntwintigste keer uitgereikt. ‘Juwelen van Stras’ is uitgegeven door Lannoo.

De winnaar

Carli Biessels werd geboren in 1936 te Nijmegen. Ze groeide op in een zakengezin waarin veel aandacht werd besteed aan kunst en cultuur. Er werd ook veel voorgelezen. Al van jongs af ontwikkelde Carli een rijke fantasie. Ze studeerde pedagogiek in Nijmegen en ging voor haar studie een jaar naar Fribourg in Zwitserland. Tijdens haar studietijd spendeerde ze veel tijd aan toneel en cabaret en begon ze te schilderen. Later werkte ze in de kinderpsychiatrie en in een orthopedagogische instelling.

Ze stelde vier boeken samen op kunsthistorisch gebied en schreef in totaal twaalf kinderboeken. Daarvan kwam Twee druppels water op de Longlist van de Gouden Uil 1999. Voor De feestrede en Irah en de dieren kreeg Carli respectievelijk in 2001 en in 2007 een Vlag en Wimpel toegekend van de Griffeljury. Voor ze kinderboeken begon te schrijven schreef Carli enkele korte verhalen voor BRT-radio, VARA en KRO en voor de jeugdtijdschriften Okki en Taptoe. Haar verhalen hebben iets geheimzinnigs en laten veel aan de verbeelding over.

De jury over het winnende boek

Er is al ontzaglijk veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog, ook in de jeugdliteratuur. Met Juwelen van stras laat Carli Biessels zien dat het mogelijk is om ook over dit thema een volkomen origineel verhaal te schrijven. De geschiedenis van een joods meisje dat onderduikt in het ‘grote huis’ maakt een ongelooflijk authentieke indruk. De wereld van Elske is teruggebracht tot wat een klein onwetend kind hoort en ziet. Ze dwaalt in de tuinen van de Perzische miniaturen in het enige boek dat er is. Ze luistert naar de roep van de klaagvogel en vraagt zich af of de vogel ooit antwoord verwacht – een zeldzaam ontroerende scène.

Biessels laat de lezer kijken met de blik van een argeloos kind en legt daarbij niets uit. Oom Jo-tje neemt haar met enkele anderen mee uit eten en geeft haar een vogel van stras met een ‘oogje van blauw’. Maar wie is hij eigenlijk? De sluimerende angst bezweert ze door het verhaal, dat een mede-onderduiker voor haar verzon, na diens ‘vertrek’ af te maken. Maar komt dit verhaal ooit af? Ook de stijl is sober en uitgepuurd, en juist daardoor poëtisch en trefzeker.

Biessels schreef een delicaat oorlogsverhaal over ‘dingen die je niet moet willen weten of denken’. Tegelijkertijd vertelt haar boek een universeel verhaal over een kind dat de wereld om zich heen niet begrijpt.

Juwelen van stras is echt – vergeef ons de woordspeling – een juweel van een boek. Om niet te zeggen: een fijn geslepen diamant. Dit is een literair meesterwerkje dat een groot publiek verdient.

Jury Woutertje Pieterse Prijs 2010

De jury beoordeelde de jeugdboeken die tussen 1 janua­ri en 31 december 2009 werden uitgegeven. De uitgevers stuurden hiertoe in totaal 140 titels in. Voorzitter van de jury is Frank Groothof, theatermaker en artiest; de leden zijn Gerbrand Bakker, schrijver, vertaler en hovenier, Karel Berkhout, redacteur jeugdliteratuur NRC Handelsblad, Suzanne Hertogs (Ontwerphaven), grafisch ontwerper en uitgever DUF en Annemie Leysen, recensent jeugdliteratuur De Morgen en voormalig docent Nederlands aan de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven.

Lezing en Rooverslied

Tijdens de prijsuitreiking gaf Bibi Dumon Tak de Woutertje Pieterse Prijs Lezing: De opgejaagde pen. Het Rooverslied werd gezongen door Daniël Samkalden.

Lestips

Om het onderwijs aan te moedigen om Juwelen van stras op school te bespreken zijn in 2010 dankzij het tijdschrift Leesgoed lestips gemaakt bij het winnende boek. De lessuggesties zijn geschreven door Lieke van Duin (publicist, redacteur en auteur) en Jos van Hest (publicist, poëziedocent en dichter). Het lesmateriaal wordt binnenkort toegevoegd aan deze website.

Naar boven