Woutertje Pieterse Prijs 1999

Joke van Leeuwen ontving de Woutertje Pieterse Prijs 1999 voor Bezoekjaren, dat is uitgegeven door Uitgeverij Querido.

De winnaar

Joke van Leeuwen (Den Haag, 1952) verhuisde op haar dertiende naar Brussel. Thuis werd er veel gelezen, muziek gemaakt en toneel gespeeld en schreef en tekende ze van haar negende tot haar dertiende haar eigen huiskrant. In Antwerpen – en later in Brussel – studeerde Joke schilderkunst en vrije grafiek. Ze studeerde ook geschiedenis aan de universiteit. In 1978 verscheen haar eerste boek, De appelmoesstraat is anders. Daarna verschenen nog veel kinderboeken, waarvan vele bekroond werden. Twee keer werd Joke van Leeuwen gevraagd het Kinderboekenweekgeschenk te maken. In 1988 werd dat Duizend dingen achter deuren en in 1993 Het weer en de tijd.

Naast haar boeken voor kinderen en haar dichtbundels en romans voor volwassenen treedt Joke van Leeuwen op met vertelvoorstellingen en andere programma’s. In 2000 werd haar kinderboekenoeuvre bekroond met de Theo Thijssen-prijs, in 2010 ontving ze de Gouden Ganzenveer vanwege haar betekenis voor het geschreven en gedrukte woord, in 2012 de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre, en in 2013 de eerste James Krüss Preis voor internationale jeugdliteratuur.

De jury

In 1999 bestond de jury uit Liesbeth Brandt Corstius, Cornald Maas, Cyrille Offermans en Koosje Sierman. Ze schreven in het juryrapport over Bezoekjaren: “Joke van Leeuwen is er met ogenschijnlijk speels gemak in geslaagd tussen alle valkuilen van wat geëngageerde literatuur wordt genoemd door te laveren. Bezoekjaren is literatuur van het hoogste niveau, bijzonder ontroerend en bijzonder geestig, hoewel Van Leeuwen nooit gevoelig en geestig dóét. Ontroering en geestigheden zijn de automatische bijprodukten van een verhaal dat, ondanks alle zijpaden en vertragingen, een dwingend verloop heeft. En dat laat zien dat de Grote Thema’s in de literatuur, die door sommigen zo node gemist worden, maar het best behandeld kunnen worden door de aandacht te richten op de periferie van het alledaagse bestaan.”

Lessuggesties

Bij Bezoekjaren is lesmateriaal ontwikkeld, geschreven door Lieke van Duin (publicist, redacteur en auteur) en Jos van Hest (publicist, poëziedocent en dichter).

Lezing

In 1999 werd de Woutertje Pieterse Lezing gegeven door K. Schippers. Zijn lezing droeg de titel De prinses zonder jaartal.
In: Literatuur zonder leeftijd, jaargang 13 (1999), afl. 49, blz. 214-219.

Naar boven