Meer heuglijk nieuws

Meer heuglijk nieuws

Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt de Woutertje Pieterse Prijs met een eenmalige overbruggingsbijdrage. Met deze bijdrage kan in 2018 een volwaardige editie van de uitreiking worden georganiseerd en tegelijkertijd gezocht worden naar structurele sponsoring voor de komende jaren. Onze dank is groot, zowel aan het Cultuurfonds, als aan de Versterking, het Lira Fonds en het Nederlands Letterenfonds. En dan nu, zoals Woutertje het zelf zou zeggen: “Voort, weer gespoord, naar een nieuw avontuur.”

Eerder werd al bekend dat De Versterking, het Lira Fonds en het Nederlands Letterenfonds de prijs komend jaar steunen.

Naar boven