De spin en de sleutel – Lessuggesties 2024

De Woutertje Pieterse Prijs bekroont de mooiste boeken die het afgelopen jaar zijn verschenen. In 2024 zijn zes boeken genomineerd.

Deze lestips (pdf) richten zich op het boek De spin en de sleutel van Anna Woltz (Uitgeverij Querido), een boek dat geschikt is voor kinderen vanaf 12 jaar. Deze lestips zijn bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.


Deze lessuggesties zijn gemaakt door LEES met LOES. Zij maakte ook bij de vijf andere nominaties van 2024 lestips, die vind je hier.

Naar boven