Woutertje Pieterse Prijs 1994

Toon Tellegen ontving de Woutertje Pieterse Prijs 1994 voor Bijna iedereen kon omvallen. Hij kreeg een oorkonde en fl10.000,-. prijzengeld. Bijna iedereen kon omvallen is uitgegeven door Uitgeverij Querido.

De winnaar

Toon Tellegen (Den Briel, 1941) studeerde medicijnen in Utrecht. In 1970 vertrok hij naar Kenia, waar hij drie jaar in een ziekenhuis in het gebied van de Maasai werkte. Daarna werkte hij vele jaren als huisarts in Amsterdam waar hij nog steeds woont.

In 1980 verscheen zijn eerste boek: De zin van een liguster, een dichtbundel voor volwassenen. Zijn eerste bundel kinderverhalen, Er ging geen dag voorbij, werd gepubliceerd in 1984. Het waren verhalen die Tellegen elke avond voor het slapengaan aan zijn dochter vertelde. Toen ze daar te oud voor werd, is hij ze gaan opschrijven, iedere avond één. Met zijn verhalen over de eekhoorn, de mier en alle andere dieren kreeg hij niet alleen bekendheid bij ons, maar ook in Frankrijk, Engeland, Italië, Spanje, Duitsland, Zweden, Tsjechië, China, Rusland, Polen, Finland, de Verenigde Staten en nog veel meer landen. Er zijn inmiddels twee dikke verzamelbundels met dierenverhalen: Misschien wisten zij alles en Iedereen was er.

De jury

In 1994 bestond de jury uit Kees Fens, Peter van den Hoven, Nicolaas Matsier, Kees Nieuwenhuijzen. Zij schreven het juryrapport.

Lessuggesties

Bij Bijna iedereen kon omvallen is lesmateriaal ontwikkeld, geschreven door Lieke van Duin (publicist, redacteur en auteur) en Jos van Hest (publicist, poëziedocent en dichter).

Naar boven