Woutertje Pieterse Prijs 1991

Paul Biegel ontving de Woutertje Pieterse Prijs 1991 voor Andermans. Hij kreeg een oorkonde en een geldprijs van fl 10.000,-. Anderland is destijds uitgegeven door Uitgeverij Holland.

De winnaar

Paul Biegel (1925-2006) was de jongste van negen kinderen. Hij was dol op de sprookjes van Grimm en wilde jurist of pianist worden. Het schrijversvak leerde hij bij de Marten Toonderstudio’s. In 1962 debuteerde hij met De gouden gitaar. Met ruim vijftig titels werd hij een van Nederlands meest geliefde kinderboekenschrijvers. Tot zijn bekendste werken behoren Het sleutelkruid, De kleine kapitein, De tuinen van Dorr en Nachtverhaal.

De jury

De jury bestond in 1991 uit Pierre Janssen, Aukje Holtrop, Jacq Firmin Vogelaar en Joost van de Woestijne. Ze zeiden over dit boek: “Tussen onvergetelijk en geheimzinnig lijkt een nauwelijks te formuleren verband te bestaan. Anders uitgedrukt: het boeiendst zijn vaak precies die boeken, die voldoende ruimte bieden aan de verbeelding en een verkenning van een wereld, die groter is dan alleen die van de kinderziel in ‘jeugdland’.
Anderland is zo’n boek bij uitstek: een klassiek verhaal dat gaat over de kracht van verbeelding en vertelkunst. We hebben te maken met een superieur verteld, qua compositie uitgebalanceerd verhaal, dat bovendien wat opzet en thematiek betreft van moed getuigt. Biegel waagt zich aan grote thema’s – het utopische, het verlangen naar andere werelden, het ontstaan van de mythische vertelling.” Lees het hele juryrapport.

Lessuggesties

Bij Anderland is lesmateriaal ontwikkeld, geschreven door Lieke van Duin (publicist, redacteur en auteur) en Jos van Hest (publicist, poëziedocent en dichter).

Naar boven