Woutertje Pieterse Prijs 1989

Margriet Heymans kreeg in 1989 Woutertje Pieterse Prijs voor Lieveling, boterbloem. Ze ontving een oorkonde en een bedrag van fl 10.000,-. Lieveling, boterbloem is uitgegeven door Uitgeverij Querido.

De winnaar

Margriet Heymans (Den Bosch, 1932) begon, zodra ze kon schrijven, beeldverhalen te maken. Na het gymnasium studeerde ze enige tijd aan de School voor Kunst en Kunstnijverheid in haar geboorteplaats. Daarna vertrok ze naar Amsterdam waar ze de Rijksacademie bezocht.

In 1958 ontving zij haar eerste illustratieopdracht van het kindertijdschrift Kris Kras. Daarna begon ze samen met haar zus Annemie Heymans aan het prentenboek Het poppenfeest. Van 1972 tot 1993 was ze docent aan haar oude school in Den Bosch, die nu Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving heet, en leidde ze een jongere generatie illustratoren op.

Naast de boeken die Margriet Heymans samen met haar zus maakte, was ze ook succesvol met haar eigen werk. Twee keer kreeg ze het Gouden Penseel: in 1973 voor Hollidee de Circuspony en in 1988 voor de tekeningen bij Imme Dros’ Annetje Lie in het holst van de nacht. Voor Jipsloop kreeg zij in 1988 een Zilveren Griffel, net als voor Lieveling, boterbloem in 1989.

Jury

De jury bestond in 1989 uit juryvoorzitter Jan Blokker, Bregje Boonstra, Kurt Löb en Wam de Moor. Zij zeiden over Lieveling, boterbloem in het juryrapport:

“Er zijn boeken die zich niet op het eerste gezicht gewonnen geven, en we weten dat dat meestal niet de minste zijn. Voor wie wil lezen wat er staat – en die komt al aardig aan z’n trekken – is het verhaal van het meisje Berthe en haar pop Poppeleia die ’s nachts door een boze heks wordt gemaltraiteerd, heel eenvoudig, en in z’n naieve, half wrede schakeringen haast sprookjesachtig. Maar wie doorleest kan bevroeden dat er meer aan de hand is, zoals wel vaker bij sprookjes.

Via subtiele verschuivingen in de handeling laat Margriet Heymans de vraag rijzen of het wel zo eenvoudig zit in de relaties tussen Berthe, Poppeleia en de boze fee – of het meisje behalve zichzelf niet eigenlijk ook een beetje de pop en zelfs de heks is, en of de geschiedenis niet ook de geschiedenis is van een kind dat in verschillende fantasiewerelden tegelijk leeft. De vraag wordt niet beantwoord. Binnen een ingenieuze afwisseling van dialoog, monologue intérieur en stemmen als van een klassiek koor houdt de schrijfster de twijfels, de onzekerheden, de raadsels en de keuzemogelijkheden zorgvuldig in evenwicht. Misschien bewust heeft ze dat mysterie nog vergroot door haar verhaal te vertellen in vrije, blanke verzen die soms aanloopjes lijken te nemen naar verheven lyriek, maar altijd bijtijds op hun nuchtere, volkspoëzie-achtige pootjes terecht komen.”

Lessuggesties

Bij Lieveling, boterbloem is lesmateriaal ontwikkeld, geschreven door Lieke van Duin (publicist, redacteur en auteur) en Jos van Hest (publicist, poëziedocent en dichter).

Naar boven