Nominaties 2017

Nominaties 2017

‘Stella, ster van de zee’, Gerda Dendooven
‘De ring van koning Salomo’, Lida Dijkstra & Martijn van der Linden
‘Hoe Tortot zijn vissenhart verloor’, Benny Lindelauf & Ludwig Volbeda
‘Het grootste en leukste beeldwoordenboek ter wereld’, Tom Schamp
‘Op een ochtend vroeg in de zomer’, Toon Tellegen & Sylvia Weve
‘Aap Beer Zebra’, Bette Westera & Henriette Boerendans

Aap Beer Zebra, Henriette Boerendans en Bette Westera

“Dat het merendeel van de prachtige houtsneden van Henriette Boerendans al eerder in een ander boek stond, was voor de jury geen reden om het fraai vormgegeven Aap Beer Zebra niet te nomineren. Kijk, en constateer met de jury dat elke spread een kunstwerk op zich is. En met de teksten op rijm van Bette Westera, die zoals altijd allemaal weer even soepel lopen, wisten de juryleden: we hebben hier een zeldzaam mooi boek in handen. Een nieuw boek ook, dat veel meer biedt dan alleen het ABC: behalve een speelse introductie van datgene waarmee alles begint – namelijk de letters waarmee we woorden kunnen schrijven, zinnen kunnen bouwen en verhalen kunnen scheppen – is dit boek ook een even unieke als kleurrijke kennismaking met het dierenrijk, variërend van het roodborstje tot de tapir, en van de flamingo tot de ijsbeer.” Aap Beer Zebra is uitgegeven door Gottmer Uitgevers Groep.

 

Het grootste en leukste beeldwoordenboek ter wereld, Tom Schamp

“De geordende chaos in Het grootste en leukste beeldwoordenboek ter wereld van Tom Schamp is een bontgekleurd, multicultureel universum waarin iedereen letterlijk en figuurlijk eindeloos kan dwalen, met als enig houvast de vier seizoensplaten. Enerzijds gaan woord en beeld mooi samen. Zo blijkt giraf Guy ‘van alles op de hoogte’, en is een molshoop het ‘hoogtepunt van architecturale diepgang’. Anderzijds nodigt het onophoudelijke kijk- en leesplezier uit tot het steeds weer leggen van nieuwe verbanden, vinden van nieuwe betekenissen en maken van nieuwe verhalen. Eigenlijk precies zoals het in ook in onze werkelijke wereld gaat, of, zou moeten gaan.” Het grootste en leukste beeldwoordenboek ter wereld is uitgegeven door Lannoo.

De ring van koning Salomo, Lida Dijkstra en Martijn van der Linden

“Want de wereld veranderen, of op zijn minst een zetje in de goede richting geven, blijkt alles behalve eenvoudig. Met De ring van koning Salomo laten Lida Dijkstra en Martijn van der Linden ons niet alleen treffend zien hoe oud die zoektocht naar wijsheid wel niet is, maar ook dat die van alle mensen en alle tijden is. De verhalen over koning Salomo over hebzucht versus naastenliefde, komen behalve uit de Joodse ook uit de Islamitische en Arabische traditie. Uit die wirwar destilleerde Lida Dijkstra, in beeldende en tijdloze taal, een kleurrijk, sprookje over het jongetje Sem dat het pad van de wijsheid vindt, vanuit het motto: ‘soms zie je niet wat er is/ soms zie je wat er niet is’. En ondertussen woedt de eeuwige strijd tussen onder- en bovenwereld in alle hevigheid voort, door Martijn van der Linden op iedere bladzijde op schitterende wijze in aardbruine en hemelsblauwe kleuren gevisualiseerd.” De ring van koning Salomo is uitgegeven door Luitingh-Sijthoff.

Hoe Tortot zijn vissenhart verloor, Benny Lindelauf en Ludwig Volbeda

“Maar, wat brengt die voortdurende strijd ons? Rijkdom voor de een? Armoede voor de ander? Ook oorlog blijkt van alle mensen en alle tijden. Helaas. En wat levert het op? Lees de in bloemrijke taal geschreven schelmenroman van Benny Lindelauf over Tortot, die als oorlogskok weet dat ‘Het einde van de Eeuwige Vrede’ zich altijd sneller aandient dan je denkt, en dat ‘het handboek’ Keurig oorlogvoeren niet kan voorkomen dat de meeste soldatenlevens eindigen op ‘de luie ligweide’, en je weet het antwoord: Niets. Niets dan zinloos lijden, onder het credo: ‘de oorlog was een tartaarmachine en die moest worden gevoed.’ De detaillistische illustraties van talentvol debutant Ludwig Volbeda, die de wrange, soms absurde vertelling afwisselend verluchtigen en overnemen, onderstrepen dat op een meer dan fraaie manier. Hoe Tortot zijn vissenhart verloor is een indrukwekkende aanklacht tegen iedere oorlog. Maar het feit dát Tortot zijn vissenhart verliest, bewijst evenzeer dat hoop begint bij verbeeldingskracht.” Hoe Tortot zijn vissenhart verloor is uitgegeven door Em. Querido’s Kinderboeken Uitgeverij.

 

Op een ochtend vroeg in de zomer, Toon Tellegen en Sylvia Weve

“Verbeelding brengt je voorbij de horizon en maakt het onmogelijke mogelijk. Iedereen die het dierenbos van Toon Tellegen betreedt, zal dit zo ervaren. De biologische wetmatigheden gelden daar niet. Eekhoorn, mier, olifant – alle dieren zijn even groot als capabel, spreken dezelfde taal en staan op gelijke voet met elkaar. En, constateerde de jury verheugd na lezing van Op een ochtend vroeg in de zomer, er is plek voor nieuwe dieren, ongeacht hun plek van herkomst: van de gnoe tot de meikever, en de dromedaris tot de vlinder. Dit, samen met de wervelende illustraties van Sylvia Weve in zachte pasteltinten, zetten het dierenbos van Toon Tellegen in een ongekende, veelkleurige gloed. Sylvia Weve brengt de dubbelzinnige vragen van de dieren over identiteit en bewustzijn exuberant in beeld, met pijlen, wegwijzers, windrozen en lege tekstballonnen. Toch blijft het leven onverminderd ondoorgrondelijk. Waarom de leeuw niet kan zingen als een nachtegaal? Of de duizendpoot niet eigenlijk iemand anders is als hij duizendtwaalf poten bij zichzelf telt? Niemand die het weet.” Op een ochtend vroeg in de zomer is uitgegeven door Em. Querido’s Kinderboeken Uitgeverij.

Stella, ster van de zeeGerda Dendooven

“Of je überhaupt kan weten wie je bent, en of je dan ook kan blijven wie je bent, is het krachtige thema van Stella, ster van de zee. Gerda Dendooven verzon een authentiek sprookje over een meisje dat uit zee wordt opgevist door een kinderloze man en vrouw met genoeg plaats in hun hart om het kind in hun vissershutje onderdak te bieden. Wanneer Stella een reuzin blijkt, en zij en de wereld om haar heen letterlijk en figuurlijk met elkaar botsen, gaat ze op zoek naar ‘een plek op haar maat’. Stilistisch drijft dit boek op de orale verteltraditie. De vertelkracht zit niet in de plotwendingen, maar in de zwierige herhalingen en het ritme van de woorden en zinnen en beelden. Als Stella voor het eerst naar school gaat staat er bijvoorbeeld ‘Bang bang bang deed haar hart’. De kloeke illustraties die zich van licht naar donker en weer naar licht bewegen passen het ongekunstelde sprookjeskarakter prachtig.” Stella is uitgegeven door Em. Querido’s Kinderboeken Uitgeverij.

 

 

Naar boven